Bestyrelsesmøder

bestyrelsesmøde og julefrokost
Foto: Pernille Albertus
 
Naturskolen i Hudevad stiller lokaler til rådighed, når vi holder møder. Bestyrelsesmøder er både hygge og arbejde. Her fra et møde i december 2016.
 
Generalforsamling
Afholdes d. 27. marts 2019 kl. 19.00
Her vælges nye medlemmer til bestyrelsen.
 
Møder i bestyrelsen
Kommende møder annonceres her.
 
Dokumenter:

Rytterlauget

Tarup-Davinde Rytterlaug blev stiftet i 2015 af nogle lokale ryttere, der gerne ville forbedre ridemulighederne i området. I tæt samarbejde med Tarup-Davinde I/S fik vi rejst ca. 1 million kr. i fondsmidler til forbedring og etablering af 14 km ridestier. De blev indviet i oktober 2016.
 
Visioner
Vi vil arbejde på at skabe et aktivt og attraktivt natur- og friluftsområde med mulighed for gode naturoplevelser for både hest og rytter og andre brugere af Tarup-Davinde området.

Vi vil udvikle ridefaciliteter, der giver mulighed for større og længerevarende oplevelser og flere udfordringer for hest og rytter samt fælles oplevelser til glæde for alle typer af hestefolk.

Vi vil stimulere hesteturisme bl.a. ved at arbejde på at udvikle overnatningsmuligheder i området og ved at arbejde på at sammenbinde det eksisterende stinet i Tarup-Davinde med de øvrige ridestier på Fyn.

Vi vil tilbyde arrangementer for Rytterlaugets medlemmer og arbejde på tiltag, der opfordrer til god opførsel, hensyntagen og respekt for andre brugere af naturområderne.

Bestyrelsen

Formand: Anne Stougaard
Næstformand: Bent Albrechtsen
Kasserer: Poul Løwe
Sekretær: Pernille Albertus
Medlem: Peter Worm

Suppleant: Dianne Solvang
Suppleant: Thara Due
Suppleant: Stella Christensen
 
Rytterlaugets logo
 
Har du lyst til at være med?
Det er hyggeligt, socialt og lærerigt at deltage i bestyrelsesarbejdet. Og det pynter tilmed på CV'et!
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at være med. 

Kontakt

 
 
 
Tarup-Davinde Rytterlaug.  | tdrytterlaug@gmail.com